Bakarang Budaya Masyarakat Kabupaten Batanghari Sejak Dahulu

28 November 2022
Sejak zaman dahulu tradisi Bakarang ini memang menjadi kegemaran maysarakat Batanghari hingga sekarang.

Pada zaman dahulu, hampir setiap desa di Kabupaten Batanghari mempunyai sungai-sungai kecil akupun sawah.

Pada saat banjir datang, jutaan ikan-ikan akan bertelur hingga berkembang biak.

Ketika air sudah surut, anak-anak ikan tadi pun sudah besar, dan masuk ke dalam sungai-sungai ataupun sawah.

Dan ketika air sungai atau sawah sudah sangat surut, masyarakat pun ramai-ramai Bakarang dengan membawa peralatan tradisional.

Images Lainnya

X